Skip to main content

Våra tjänster

Totalentreprenader, Utförandeentreprenader och Service för industri, kommun, landsting, näringsliv, butiker och bostäder

Belysningsanläggning

BEHOVET AV EN FLEXIBEL OCH ENERGISNÅL BELYSNING ÖKAR
Belysningen bör anpassas efter arbetsuppgifter och individens behov för att få den rätta trivseln på arbetsplatsen.

Solcellsanläggningar

NÄR SOLLJUSET BLIR EL!
Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström och skiljer sig från solfångare. Sänk dina energikostnader. Vi hjälper dig på plats.

Service och reparation

Elektriker i Skåne
Våra servicebilar i Malmö, Lund och Trelleborg kan snabbt vara på plats och är aldrig längre borta än ett telefonsamtal. Ring oss, så kommer vi.

Nödbelysningsanläggning

Utrym på säkert sätt
Led- och nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott.

Avbrottsfri kraft

Stå aldrig utan el
Diesel och UPS-anläggningar för en trygg och säker produktion och arbetsplats.

Kraft och belysning

Kvalificerade elinstallationer
Industri- belysnings-, fläkt-, pump- och värmeanläggningar med snygga och väl genomtänkta lösningar.

Kanalisation

Kabelstegar, kabelrännor och strömskenor
Vi gör installationer som uppfyller krav och kvalité för era lokal- och miljöbestämmelser. Fönsterbänkskanaler och uttagsstavar bestyckade med kraft, tele, data m.m. för framtidens krav på flexibla arbetsplatser.

Potentialutjämning, åskskydd

För skydd mot person och egendom
Ett åsknedslag kan orsaka våldsamma skador på byggnaden och dess installationer.
 

Är du intresserad av en offert?