Miljöpolicy

Vår kraft din styrka

Målet är att vår verksamhet skall ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning produkter som innebär så lite påverkan på miljön som möjligt.

Elektroinstallationer AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.

Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på sin fritid.

Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Som medlem i EIO kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.

Gällande miljölagstiftningar skall följas liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva anläggningar för våra kunder.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden:

1) Företagets miljöpåverkan. 
Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.

2) Företagets arbetsmiljö. 
Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande sevicearbeten.

3) Produkternas miljöpåverkan. 
Detta omfattar installationer av eltekninska anläggningar som företaget utför med i för anläggningen ingående produkter liksom arbetets utförande.

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.

Varför välja oss?

Vår kraft är din styrka


Projekt utförda i tid

Vårt mål är att varje team ska utföra alla dina projekt på utförd tid och inom budgeten. Du kan vara säker och trygg med vårt företag.

Tillgängliga

Vi är där för dig när som helst du behöver oss. Kontakta oss för samråd, uppskattning eller eventuell fråga om ditt projekt eller vårt arbete.

Professionella och ansvarsfulla

Som kund till Elektroinstallationer ska du alltid kunna vara trygg. Vårt team av professionella elektriker hjälper dig att göra ditt projekt till en realitet.

Om oss

elektroinstallationer-logo

Elektroinstallationer AB är ett välkänt elföretag, grundat 1944 med verksamhet i Malmö.

HÖGSTA KREDITKLASS